Rhododendron wadanum

En få meter høj, spinkelt bygget, løvfældende busk. Hårdfør. Unge skud først let hårede, senere glatte. Nye bladskud og blomstring fra endeknopper. Blomstring før løvspring. Blade grønne, papiragtige, samlede i falske kranse a 3, til 6 cm. Bladstilk få mm. Bladplade rhombeformet. Bladspids spids, med brod. Bladbasis bredt afrundet kileformet. Bladoverside spredt fint håret. Bladunderside spredt håret, Blomsterknop tenformet, knopskæl tæt håret af nedliggende flade hår. Blomsterstand med 1-2 blostre. Blomsterstilk spredt håret med 1 mm lange, flade hår, 10-12 mm. Bæger med 5 bredt afrundede flige, tæt håret med nedliggende hår, ca. 1 mm. Krone bredt tragtformet, med 5 lapper, spejlsymmetrisk, glat ind- og udvendig, purpurrød med enkelte pletter, ca. 50 mm bred, ca. 15 mm  dyb. frugtknude ægformet, tæt dækket af nedliggende, lyse, flade, mm lange, børstehår, med 5 kamre, 3,5 mm. Støvdragere 10, dimorfe: 5 lange og 5 korte, glatte, violette. Griffel lige, i spidsen opadkroget, nedre halvdel håret-kirtelhåret, rødviolet, ca. 35 mm, længere end støvdragere, med let fortykket, omvendt kegleformet, bulet, mørkt støvfang, 1,3 mm. Kapsel krum, kegleformet, tæt håret, 8-9 mm. Frø 1,1-1,2 mm, vingeløse og med små svævevedhæng. Forekomst: Honshu, Japan iflg. treeflower.la.coocun.jp.