Havens historie

Haven blev grundlagt i 2001 omkring en ældre landbrugsejendom, der aldrig havde haft en egentlig have – blot nogle rækker kartofler og urter i marken. Gamle læhegn med store træer af ask, elm, løn og tjørn og græsfolde med skvalderkål, tidsler og brændenælder udgjorde en urskov der skærmede gården mod karske vinde. Gården var i sin tid etableret på opdyrket himmerlandsk lynghede, som har rødder tilbage tidligere tiders sandflugt. Den jord, vi kunne arbejde med – og jord er et stærkt udtryk – var sur og finsandet med underliggende al, mens de gamle træer havde fået rødderne ned i lag af stenet ler og silt. I lavninger kunne vandet danne små kær ved vintertide, som rask tørrede ud forårstørken.

De første år blev brugt på at skabe læ for nordenvinden. Vi byggede en 80 m lang pergola – bræddeklædt på nordsiden, åben mod haven – som for ikke at virke for monoton blev anlagt med højdemæssige trin og vinklede slyngninger. I en sådan lomme blev der plads til en lille gårdhave med engelske roser traditionelt kranset med lavendelhække. Pergola stolperne blev iklædt klematis og Fuchsiakrukker og ampler sat ind som udsmykning. På nordsiden plantedes et 2-rækkers læhegn af sitka graner, som klarer vinden godt. Fra pergolaen skråner terrænet mod havens centrum og det var derfor naturligt at anlægge terrassebede kantet med stensætninger. Den lokale vognmand kom til at levere mange læs kampesten fra en grusgrav og fed muldjord fra Hobrokanten. En traktor med frontlæsser gjorde god gavn ved opbygning af bedene, som de første år skulle tjene som køkkenhave.

I den sydlige del anlagdes en stenhøj og en række Rhododendronbede omgivet af slyngede stier. I hvert bed blev jorden bortgravet i to spadestiks dybde og erstattet af sand blandet spaghnum. Stenblokke blev fordelt af dekorative grunde og enkelte overstander træer, mest magnolier, blev plantet før rhodo’erne kom i jorden. Der blev også anlagt en mindre æblehave.

I øst enden sattes en række Thuja plicata ‘Martin’ alternerende med rød- eller hvidblomstrende paradisæbler, og med mobilkran fældedes og fjernedes hovedparten af den gamle randbeplantning, så kun enkelte majestæter og karaktertræer fik lov at stå tilbage som overstandere. I 2003 købte vi resterne af et ophørsudsalg i en planteskole og kunne derfor hurtigt udfylde øst bedene med en del stedsegrønne træer og buske og sjældnere løvtræer.

Den centrale del af haven blev udlagt i græs med alle omgivende bede hævet op med stensætninger. Enkelte bede ligger som øer i græshavet. I 2006 anlagdes efter kinesisk forbillede et “vandland” i midten af græsplænen. En lille snoet bæk, der forsynes med regnvand fra tagene, leder til et for bassin med krebseklo. Herfra løber vandet ind i øvre bassin og videre via et vandfald til et nedre forsænket bassin. En pumpe sender vandet retur til bækkens start. Alle bassiner blev omgivet af surbundsbede med løvfældende azaleaer o.l.

Nu var turen kommet til den gamle møddingsplads. Store træer blev løftet ud med kran, sten og beton blev brudt op og jord blev sigtet. Ny stensætning blev etableret, spaghnum fyldt ind og rhodo’er blev plantet. Centralt blev et Duetræ plantet i en ring af støbte trædesten og langs den gamle stald støbtes trædefliser med kinesiske skrifttegn i mosaik formet af nedfældede sorte strandsten. Mod rhodohaven sattes kinesiske balustrader i cement og der støbtes motivfliser. En dobbelt pergolavæg i træ blev opført mod syd med indgang til en ydre Kina gård. I 2010 blev denne gård fuldført med kinesiske granitløver, mosaikfliser, planteringe til bambus og en mur med måneport. Måneporten har siden været indgangen til haven.

I 2010-12 byggede vi en ny hegnet urtegård uden for det hidtidige haveområde med 6 store højbede opført af udstøbte fundablokke. Højbedene blev fyldt med afdrevet champignonmuld fra et gartneri. De gamle stenterrassebede blev forvandlet til rhodo og pæonbede og på den måde var der balance i haven omkring det centrale vandland. En tidligere græsmark blev inddraget til arboret for kinesiske og andre asiatiske træer, som er blevet til ved frøindsamlinger på rejser og indkøb ved samlere. Af hensyn til rådyrene blev arboretet og en mindre skov hegnet med el-førende tråde over det eksisterende fårehegn. Det har også været nødvendigt med harebure til de enkelte træer.

I 2013 blev et gammelt hegn af navrtræer i vest siden af rhodohaven fjernet. Hermed fik vi plads til Fu haven med nye mosaikker bl.a. de fem velsignelsers plads med flagermus mosaikker og støbte “møbler” a la Kina. Det blev startskuddet til et større støbeprojekt, hvor målet var at gøre haven handicapvenlig og kinesisk. De følgende år er alle stier blev dækket med cementstier i 80 cm’s bredde med mosaikker og dermed er denne del af haven passabel med kørestol eller rollator. I Fu haven er udplantet Rhodobørn som stammer fra frøindsamlinger fra 2012 og 2013.