Rhododendron viscosum aff.

Den rødfarvede griffel, den hårede midtribbe på bladoversiden og det glatte skud antyder forbindelser til Rh. arborescens.

The red colored style, the hairy midrib on the leaf upper surface and the glabrous branchlet indicate connections to Rh. arborescens