Rhododendron siderophyllum aff.

Stedsegrøn opret busk. Hårdførhed ukendt. Unge skud brunlige, stilket skællede og fint hårede. Blade mørkegrønne, blanke, elliptiske, let aromatiske, til 65 x 26 mm. Bladspids but afrundet med mucro. Blad basis afrundet til but. Bladoverside skællet, skæl adskilt 1 – 3 x diam. Bladunderside grågrøn, tæt skællet 0,5 – 2 x diam. Bladstilk 5 – 8 mm, let skællet. Blomsterknopper terminale, 1 – 4. Blomsterstand med 2 – 4 blomster. Blomsterstilk 26 – 29 mm, fint håret og spredt skællet. Bæger ca. 0,9 mm med svagt udviklede flige, skællet og med få lange hår langs randen. Kronen med 5 tungeformede læber, bredt tragtformet, 30 mm bred, 15 mm dyb, rent hvid, med enkelte spredte skæl på yder- og indersiden. Lidt fin behåring på indersiden. Frugtknuden tæt skællet og længdefuret, ca. 4 mm, mod griffel en håret overgangszone. Støvdragere 10, hvide, med basale fine og tætte kirtelhår. Griffel lige, glat, ikke indsænket i frugtknuden, 20 – 22 mm, med let hævet, skiveformet støvfang. Kapsel 4 – 5 mm, skællet, længdefuret. Frø uden vinger, med små svævevedhæng, 1,0 – 1,3 mm. Lokalitet: Et pas ca. 60 km syd for Muli, Sichuan, Kina; højde 3125 m.

Bemærkninger: Blomsterstilke (tørre) på de indsamlede kapsler måler 8 – 11 mm og er derved i overensstemmelse med artbeskrivelsen i Flora of China (0,3 – 1,3 cm). Det beskrevne eksemplar er drevet frem i svagt kunstlys. De observerede lange blomsterstilke betinger at eksemplaret alene kan henføres til Rh. siderophyllum aff.