Rhododendron racemosum

En tæt, kompakt, lav eller opret voksende, stedsegrøn busk, få meter høj. Noget kuldefølsom i haven. Unge skud let skællede, rødlige. Bladstilk 3-4 mm, med få skæl, fint håret i midterrenden. Bladplade bredt omvendt ægformet, bred elleiptisk, eller til tider aflang, aromatisk, med indrullet rand, til 5 cm. Bladspids afrundet, but, spids eller tilspidset, med brod. Bladbasis afrundet til spids. Bladoverside grøn, glat, med få spredte skæl, med fine hår langs midterribben. Bladunderside hvidlig grøn, tæt skællet. Skæl ulige i størrelse, 90-170 micrs., med mørke centre, indbyrdes afstand 0-1 x diam. Blomsterstand en skærm med (1)2-3 blostre fra skudender eller subterminale knopper. Flere blomsterstande samlet i en falsk klase. Blomsterstilk 12-17 mm, rød eller grøn, med kortstilkede skæl. Bæger skællet, rødviolet eller grønt, med bølget rand, ca. 1 mm.Krone åben tragtformet, med 5 lober spidst ægformede, udvendig tyndt skællet, indvendig med lidt behåring i tragten, rødviolet til rent hvid, eller med blandings nuancer herimellem,ca. 20 mm bred og ca. 10 mm dyb. Frugtknude kegleformet, længdefuret, tæt skællet, med 5 kamre, ca. 2,5 mm. Støvdragere 10, ulige lange, rødviolette (hvide), basalt hårede, rager udenfor krone mundingen. Griffel lige, glat, indsænket i frugtknuden, rødviolet (hvid), ca. 16 mm, længere end støvdragere, med skiveformet støvfang, brunt, 0,9 mm. Kapsel kegleformet, tæt skællet, 7-8 mm. Frø 0,9-1,1 mm med svagt udviklede svævevedhæng. Forekomst: NV Guizhou, SV Sichuan, Yunnan, Kina, ved 1500-3500 (-3800) m iflg. Flora of China efloras org.