Rhododendron megeratum

Beskrivelse med 24 fotos. Foto: Finn Bertelsen. Opret, lav stedsegrøn busk. Ukendt hårdførhed. Unge skud lyst grønlige, senere brunlige, skællede og med børster. Bladstilk skællet, med børster, til 15 mm. Bladplade elliptisk til omvendt ægformet, konveks-konkave pga. nedbøjet apical bladrand, ikke aromatisk, til 43 x 21 mm. Bladspids afrundet, med brod. Bladbasis afrundet til afrundet kileformet. Bladoverside mørkegrøn, blank, med spredte børster nær basis og langs rand (unge blade), uden skæl. Bladunderside lys grønblå, med enkelte børster nær basis, mikropapilløs med uensartede brunlige skæl, 90-180 my, siddende i kegleformede gruber, 1-3 x diam. i indbyrdes afstand. På helt unge blade er de umodne skæl farveløse og blæreagtige, senere brunlige og tragtformede. Blomsterstand endestillet med 2 blomster. Blomsterstilk med børster, til 19 mm. Bæger 5 fliget. Flige smalt elliptiske, uskællede, med enkelte randhår, 10 mm. Krone 5 lappet, åben klokkeformet, bleg gul, udvendig let skællet med blæreformede skæl, indvendig glat, 40 mm bred, 20 mm dyb (lang). Frugtknude ægformet, gående gradvist over i griffel, tæt skællet af blæreformede skæl, med 5 kamre, 3 mm. Støvdragere 10, halvt til helt hårede, med rødbrune støvknapper, 3,3 mm. Griffel 90 grader bøjet, glat, 8 mm, med grønt, omvendt kegleformet støvfang, 1,2 mm. Kapsel og frø pt. ukendte. Oprindelseslokalitet: Dulong, Gongshan County, NV Yunnan, Kina ved 3100 m. Hjemmehørende i S. Xizang, NV Yunnan, Kina også i NØ Indien, NØ Myanmar ved 2500 – 4200 m iflg. Flora of China. Bemærkninger: Den opad stræbende vækstform afviger fra det almindelige billede af arten som værende lav og pudeagtig. Davidian, H.H. (1982, The Rhod. Spec., V1) anfører dog højder på op til 5-6 fod. Skælafstanden på bladenes underside angives til 0,5-1 x d. i Flora of China, til 1-1,5 x d. hos Davidian og ca. 2 x d. hos Feng Guomei (1988, Rhod. China, V1). Der synes således at herske usikkerhed om disse mål. Jeg har tidligere fejlbestemt planten til R. chrysodoron blandt andet pga. skælafstanden, men med fremkomsten af de første blomster – 2 gule i standen -er det nærliggende at henføre den til R. megeratum.