Rhododendron flavantherum

Beskrivelse med 21 fotos. Foto: Finn Bertelsen. En lav (< 1m), opret, stedsegrøn busk. Næppe hårdfør. Unge skud beklædt med mørke skæl. Bladstilk mørk/lys blandet skællet, til 12 mm. Bladplade elliptisk, blank, som ung tyndt randhåret, aromatisk, til 26 x 50 mm. Bladspids afrundet til but, med brod. Bladbasis afrundet kileformet. Bladoverside mørkegrøn med spredte lyse skæl, 200 – 300 my. Bladunderside grågrøn med spredte, uensartede brunlige skæl, 180 – 420 my (ungt blad), 170 – 480 my (ældre blad) siddende 1-3 x diam. i indbyrdes afstand. Blomsterstand med 1-2 blomster, fra endestillede knopper. Blomsterstilk skællet, 5 mm. Bæger med 5 tungeformede flige, skællede, tydeligt randhårede, ca. 3 mm. Krone 5 lappet, rør-klokkeformet, med skæl på ydersiden, glat indvendig, med nektar lommer, kanariegul, ca. 20 mm lang. Kronlapper ægformede. Frugtknuden 3-4 mm, ægformet, skællet. Støvdragere 10, til kronranden, basalt fint hårede med flade remformede hår. Griffel gullig, basalt skællet ellers glat, rager langt frem for kronen, ca. 25 mm, med fortykket, bulet støvfang. Kapsel ægformet, skællet. Frø pt. ikke opmålte. Oprindelseslokalitet: Dulong, Gongshan County, NV Yunnan, Kina 3100 m. Hjemmehørende i Xizang, Kina ved 2500 – 2800 m iflg. Flora of China. Bemærkninger: Blomstrer september-oktober (i koldhus). Adskiller sig fra Rh. monanthum ved at have randhårede unge blade og (større) bægerflige, samt ved at have mere spredte skæl på bladundersider.