Rhododendron chrysodoron

Opret, lav stedsegrøn busk. Ukendt hårdførhed. Unge skud lyst grønlige, senere brunlige, skællede og med børster. Blade blanke, mørkegrønne, ikke aromatiske, elliptiske til omvendt ægformede, til 43 x 21 mm. Bladstilk skællet, med børster, til 15 mm. Bladspids afrundet, med brod. Bladbasis afrundet til afrundet kileformet. Bladoverside med spredte børster nær basis og langs rand (unge blade), uden skæl. Bladunderside lys grønblå, med enkelte børster nær basis, med uensartede brunlige skæl, 90-180 my, siddende i kegleformede gruber, 1-3 x diam. i indbyrdes afstand. På helt unge blade er de umodne skæl farveløse og blæreagtige. De reproduktive organer afventer beskrivelse. Oprindelseslokalitet: Dulong, Gongshan County, NV Yunnan, Kina ved 3100 m. Bemærkninger: Bladene på det aktuelle eksemplar er mindre end angivet i FoC, men skæl-spredningen matcher (1-2 x diam.) og ligger til grund for bestemmelsen. Rh. sulfureum adskiller sig ved at have tættere siddende skæl (0,5 x diam.), men ligner i øvrigt ved at have randhår på de unge blade. Også Rh. leucaspis og Rh. megeratum har tættere skæl (0,5-1 x diam.), men stemmer overens m.h.t. bladstørrelse og bladform.