Rhododendron canadense

Beskrivelse med 16 fotos. Foto: Finn Bertelsen. En spinkelt bygget, opret, løvfældende bush, ca. 1 m høj. Danner udløbere. Hårdfør. Løvspring efter eller samtidig med blomstring. Stængler, bladstilke meget fint hårede (puberulente). Bladstilk til 6 mm. Bladplade elliptisk til afalng, papiragtig, til 6 cm. Bladspids spids til but, uden brod. Bladbasis spids til kileformet. Bladoverside mat blålig grøn, med eller uden fine hår og spredte børster. Bladunderside grågrøn, tæt puberulent og med spredte børster. Blomsterknop endestillet, med dækskæl puberulente og med fine randhår. Blomsterstand med 3-6 blomster. Blomsterstilk med få spredte kirtelhår, til 6 mm. Bæger 5 fliget. Flige afrundede med kirtelhår langs randen. Krone 3-delt, opsplittet i en øvre flig af 3 sammenvoksede kronblade og af to nedre flige af enkelte kronblade, rødviolet. Frugtknude spredt kirtelhåret, med indsænket griffel, med 5 kamre, 2 mm. Støvdragere 10, ulige lange. Støvtråde glatte eller med få kirtelhår nær basis, violette. Griffel glat, opadbøjet, rødviolet, med opsvulmet, bulet støvfang. Kapsel med stilkede kirtelhår, til 7 mm. Frø med veludviklede og svævevedhæng, 1,2-1,8 mm. Hjemmehørende i den nordøstlige del af Nordamerika, 0-1900 m iflg. Flora of North America efloras org.